Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
Đưa vào kho ngoại quan hàng hóa thuộc diện không được lưu giữ trong kho ngoại quan theo quy định của pháp luật
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Đưa vào kho ngoại quan hàng hóa thuộc diện không được lưu giữ trong kho ngoại quan theo quy định của pháp luật
Điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Khoản 4 Điều 15 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm là hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
Điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Biện pháp khắc phục - Buộc đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt hoặc buộc tiêu hủy hàng hóa trừ trường hợp tịch thu tang vật - Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa trước khi đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam
Điểm b, c khoản 6 Điều 15 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan
Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu
Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển 
Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan
Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu
Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đồn trưởng Đồn biên phòng
Hải đội trưởng Hải đội biên phòng
Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng
Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng
Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh
Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển
Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển 
Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển
Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển
Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển
Tư lệnh Cảnh sát biển

Khoản 8 Điều 19 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Khoản 3, 4 Điều 19a Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Khoản 3 đến 7 Điều 19b Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Khoản 3 đến 5 Điều 19 Nghị định 127/2013/NĐ-CP
Lưu ý
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Đưa vào kho ngoại quan hàng hóa thuộc diện không được lưu giữ trong kho ngoại quan theo quy định của pháp luật
Điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Khoản 4 Điều 15 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm là hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.
Điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Biện pháp khắc phục - Buộc đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt hoặc buộc tiêu hủy hàng hóa trừ trường hợp tịch thu tang vật - Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa trước khi đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam
Điểm b, c khoản 6 Điều 15 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan
Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu
Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển 
Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan
Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu
Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đồn trưởng Đồn biên phòng
Hải đội trưởng Hải đội biên phòng
Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng
Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng
Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh
Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển
Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển 
Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển
Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển
Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển
Tư lệnh Cảnh sát biển

Khoản 8 Điều 19 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Khoản 3, 4 Điều 19a Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Khoản 3 đến 7 Điều 19b Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Khoản 3 đến 5 Điều 19 Nghị định 127/2013/NĐ-CP
Lưu ý

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top