Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh, cư dân biên giới vi phạm chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không phải là tội phạm.
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh, cư dân biên giới vi phạm chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không phải là tội phạm.
Điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm này trong trường hợp tang vật vi phạm thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất;
Điểm a khoản 11 Điều 14 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Biện pháp khắc phục Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm này trong trường hợp tang vật vi phạm không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định hoặc phải có giấy phép mà không có giấy phép; trừ hàng hóa xuất khẩu
Điểm a khoản 12 Điều 14 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan
Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu
Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển 
Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan
Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu
Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đồn trưởng Đồn biên phòng
Hải đội trưởng Hải đội biên phòng
Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng
Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng
Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh
Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển
Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển 
Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển
Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển
Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển
Tư lệnh Cảnh sát biển

Khoản 8 Điều 19 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Khoản 3 đến 5 Điều 19 Nghị định 127/2013/NĐ-CP
Khoản 3, 4 Điều 19a Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Khoản 3 đến 7 Đều 19b Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Lưu ý
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của người xuất cảnh, nhập cảnh, cư dân biên giới vi phạm chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên mà không phải là tội phạm.
Điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm này trong trường hợp tang vật vi phạm thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất;
Điểm a khoản 11 Điều 14 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Biện pháp khắc phục Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm này trong trường hợp tang vật vi phạm không đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định hoặc phải có giấy phép mà không có giấy phép; trừ hàng hóa xuất khẩu
Điểm a khoản 12 Điều 14 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Thẩm quyền Chi cục trưởng Chi cục Hải quan
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan
Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu
Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển 
Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan
Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu
Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đồn trưởng Đồn biên phòng
Hải đội trưởng Hải đội biên phòng
Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng
Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng
Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh
Chỉ huy trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển
Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển 
Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển
Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển
Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển
Tư lệnh Cảnh sát biển

Khoản 8 Điều 19 Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Khoản 3 đến 5 Điều 19 Nghị định 127/2013/NĐ-CP
Khoản 3, 4 Điều 19a Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Khoản 3 đến 7 Đều 19b Nghị định 45/2016/NĐ-CP
Lưu ý

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top