Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
Người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn
Khoản 1 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt cảnh cáo hoặc Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng
Khoản 1 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành lao động

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, nếu phát hiện thấy các hành vi vi phạm quy định thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý của mình thì những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính có quyền xử phạt theo đúng quy định tại Điều 52 của Luật xử lý vi phạm hành chính

Điều 36 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Khoản 2 đến 5 Điều 37 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Lưu ý
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn
Khoản 1 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt cảnh cáo hoặc Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
Khoản 1 Điều 7 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trưởng đoàn thanh tra lao động cấp Sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành lao động

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, nếu phát hiện thấy các hành vi vi phạm quy định thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý của mình thì những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính có quyền xử phạt theo đúng quy định tại Điều 52 của Luật xử lý vi phạm hành chính

Điều 36 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Khoản 2 đến 5 Điều 37 Nghị định 95/2013/NĐ-CP
Lưu ý

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top