Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
Đặt hàng, giao việc, thuê người khác bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (trong trường hợp không có căn cứ xác định giá trị hàng hóa vi phạm)
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Đặt hàng, giao việc, thuê người khác bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (trong trường hợp không có căn cứ xác định giá trị hàng hóa vi phạm)
Khoản 11 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Khoản 11 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ 01 tháng đến 03 tháng
Khoản 12 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Biện pháp khắc phục Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý; nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
Điểm a, c khoản 13 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Thẩm quyền Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ 
Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Khoa học và Công nghệ

Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương
Trưởng phòng chống buôn lậu thuộc Cục Quản lý thị trường
Trưởng phòng chống hàng giả thuộc Cục Quản lý thị trường
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 

Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu
Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Giám đốc Công an cấp tỉnh 
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Khoản 2 đến khoản 4 Điều 16 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Khoản 2, 3 Điều 18 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Khoản 3 Điều 19 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Khoản 3, 4 Điều 20 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Điều 21 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Lưu ý
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Đặt hàng, giao việc, thuê người khác bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (trong trường hợp không có căn cứ xác định giá trị hàng hóa vi phạm)
Khoản 11 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng
Khoản 11 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ 01 tháng đến 03 tháng
Khoản 12 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Biện pháp khắc phục Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý; nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
Điểm a, c khoản 13 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Thẩm quyền Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ 
Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Khoa học và Công nghệ

Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương
Trưởng phòng chống buôn lậu thuộc Cục Quản lý thị trường
Trưởng phòng chống hàng giả thuộc Cục Quản lý thị trường
Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 

Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu
Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Giám đốc Công an cấp tỉnh 
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Khoản 2 đến khoản 4 Điều 16 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Khoản 2, 3 Điều 18 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Khoản 3 Điều 19 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Khoản 3, 4 Điều 20 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Điều 21 Nghị định 99/2013/NĐ-CP
Lưu ý

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top