Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu không tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán và thực hiện kết nối của các doanh nghiệp viễn thông khác
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu không tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán và thực hiện kết nối của các doanh nghiệp viễn thông khác
Điểm h khoản 1 Điều 33 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Khoản 1 Điều 33 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Viễn thông
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Tần số vô tuyến điện
Giám đốc Trung tâm Tần số khu vực
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Trung tâm Tần số khu vực
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Thông tin và Truyền thông
Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
Cục trưởng Cục Viễn thông
Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trưởng Công an cấp huyện
Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Trưởng phòng Cảnh sát trật tự
Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ
Trưởng phòng An ninh kinh tế
Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng
Trưởng phòng An ninh thông tin 
Giám đốc Công an cấp tỉnh 
Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ
Cục trưởng Cục An ninh kinh tế
Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng
Cục trưởng Cục An ninh thông tin
Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Đồn trưởng Đồn biên phòng
Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng
Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng
Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng
Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh
Chỉ huy trưởng Hải đoàn Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển
Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển
Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển
Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển
Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 
Tư lệnh Cảnh sát biển

Trong phạm vi quản lý của mình thì những chủ thể có thẩm quyền trong các lực lượng sau cũng có quyền xử phạt:

Hải quan
Cơ quan Thuế
Quản lý thị trường

Khoản 3 đến khoản 7 Điều 99 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Điều 100 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Điều 96 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Khoản 4 đến khoản 7 Điều 97 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Khoản 3 và khoản 4 Điều 98 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Khoản 2 đến khoản 4 Điều 95 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Lưu ý
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu không tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán và thực hiện kết nối của các doanh nghiệp viễn thông khác
Điểm h khoản 1 Điều 33 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng
Khoản 1 Điều 33 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Viễn thông
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Tần số vô tuyến điện
Giám đốc Trung tâm Tần số khu vực
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Trung tâm Tần số khu vực
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Thông tin và Truyền thông
Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
Cục trưởng Cục Viễn thông
Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trưởng Công an cấp huyện
Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Trưởng phòng Cảnh sát trật tự
Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ
Trưởng phòng An ninh kinh tế
Trưởng phòng An ninh văn hóa, tư tưởng
Trưởng phòng An ninh thông tin 
Giám đốc Công an cấp tỉnh 
Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ
Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ
Cục trưởng Cục An ninh kinh tế
Cục trưởng Cục An ninh văn hóa, tư tưởng
Cục trưởng Cục An ninh thông tin
Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Đồn trưởng Đồn biên phòng
Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng
Chỉ huy trưởng Tiểu khu biên phòng
Chỉ huy trưởng biên phòng Cửa khẩu cảng
Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh
Chỉ huy trưởng Hải đoàn Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển
Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển
Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển
Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển
Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 
Tư lệnh Cảnh sát biển

Trong phạm vi quản lý của mình thì những chủ thể có thẩm quyền trong các lực lượng sau cũng có quyền xử phạt:

Hải quan
Cơ quan Thuế
Quản lý thị trường

Khoản 3 đến khoản 7 Điều 99 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Điều 100 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Điều 96 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Khoản 4 đến khoản 7 Điều 97 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Khoản 3 và khoản 4 Điều 98 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Khoản 2 đến khoản 4 Điều 95 Nghị định 174/2013/NĐ-CP
Lưu ý

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top