Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ khác người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ khác người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ
Điểm d khoản 4 Điều 8 Nghị định 46/2016/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
Khoản 4 Điều 8 Nghị định 46/2016/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chiến sĩ Công an nhân dân
Trạm trưởng Công an nhân dân
Đội trưởng Công an nhân dân
Trưởng Công an cấp xã
Trưởng đồn Công an
Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất
Trưởng Công an cấp huyện
Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông
Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Trưởng phòng Cảnh sát trật tự Công an cấp tỉnh
Trưởng phòng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an cấp tỉnh
Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh
Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an cấp tỉnh
Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động từ cấp đại đội trở lên Công an cấp tỉnh
Giám đốc Công an cấp tỉnh
Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông
Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điều 71 và 72 Nghị định 46/2016/NĐ-CP
Lưu ý
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ khác người điều khiển, người ngồi trên xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ
Hình thức xử phạt
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền
Lưu ý

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top