BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/MT-HC
V/v công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

Theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 16 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đđiều kiện thực hiện khảo nghiệm.

Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị khảo nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tcủa Bộ Y tế theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);

- Lưu: VT, HC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lương Mai Anh

 

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số 713/MT-HC ngày 13/7/2017)

1. Tên cơ sở: Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

2. Địa chỉ trụ sở: 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại: 08 38559503

4. Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm:

STT

Tên quy trình khảo nghiệm

1

Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm rửa tay sát khun

2

Quy trình kho nghiệm hóa chất, chế phẩm sát trùng da

3

Quy trình kho nghiệm hóa chất, chế phẩm sát trùng bề mặt, môi trường

4

Quy trình kho nghiệm hóa chất, chế phẩm rửa rau, hoa quả, thực phẩm

5

Quy trình kho nghiệm hóa chất, chế phẩm sát trùng dụng cụ chứa đựng thực phẩm

6

Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm sát khuẩn, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế

 

Công văn 713/MT-HC năm 2017 công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành
Số hiệu:
713/MT-HC
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Cục quản lý môi trường Y tế
Người kí:
Lương Mai Anh
Ngày ban hành:
13/07/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top