Tra cứu Bảng Giá Đất
Chọn địa bàn
Chọn quận huyện
Chọn tên đường
Mức giá
Tìm thấy 481304 bảng giá đất
/ 4814 Go
STT Quận/Huyện Tên đường/Làng xã Đoạn: Từ - Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Loại
1 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Trãi - Phường Mỹ Long Trần Hưng Đạo - Kim Đồng 30000000 18000000 12000000 6000000 - Đất ở đô thị
2 Thành phố Long Xuyên Hai Bà Trưng - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Ngô Gia Tự 30000000 18000000 12000000 6000000 - Đất ở đô thị
3 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Huệ - Phường Mỹ Long Suốt đường - 30000000 18000000 12000000 6000000 - Đất ở đô thị
4 Thành phố Long Xuyên Hùng Vương - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Ngô Gia Tự 25000000 15000000 10000000 5000000 - Đất ở đô thị
5 Thành phố Long Xuyên Hùng Vương - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Cầu Cái Sơn 17500000 10500000 7000000 3500000 - Đất ở đô thị
6 Thành phố Long Xuyên Ngô Gia Tự - Phường Mỹ Long Suốt đường - 30000000 18000000 12000000 6000000 - Đất ở đô thị
7 Thành phố Long Xuyên Phan Đình Phùng - Phường Mỹ Long Suốt đường - 27000000 16200000 10800000 5400000 - Đất ở đô thị
8 Thành phố Long Xuyên Lý Thái Tổ - Phường Mỹ Long Trần Hưng Đạo - Phà An Hòa 25000000 15000000 10000000 5000000 - Đất ở đô thị
9 Thành phố Long Xuyên Ngô Thì Nhậm - Phường Mỹ Long Suốt đường - 25000000 15000000 10000000 5000000 - Đất ở đô thị
10 Thành phố Long Xuyên Điện Biên Phủ - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ 19000000 11400000 7600000 3800000 - Đất ở đô thị
11 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Văn Cưng - Phường Mỹ Long Suốt đường - 25000000 15000000 10000000 5000000 - Đất ở đô thị
12 Thành phố Long Xuyên Lý Tự Trọng - Phường Mỹ Long Suốt đường - 20000000 12000000 8000000 4000000 - Đất ở đô thị
13 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Mỹ Long Suốt đường - 20000000 12000000 8000000 4000000 - Đất ở đô thị
14 Thành phố Long Xuyên Thi Sách - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Trần Nhật Duật 17500000 10500000 7000000 3500000 - Đất ở đô thị
15 Thành phố Long Xuyên Trần Hưng Đạo (QL91) - Phường Mỹ Long Cầu Cái Sơn - Cầu Hoàng Diệu 25000000 15000000 10000000 5000000 - Đất ở đô thị
16 Thành phố Long Xuyên Lê Thị Nhiên - Phường Mỹ Long Suốt đường - 20000000 12000000 8000000 4000000 - Đất ở đô thị
17 Thành phố Long Xuyên Thoại Ngọc Hầu - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ 16500000 9900000 6600000 3300000 - Đất ở đô thị
18 Thành phố Long Xuyên Lê Minh Ngươn - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Cầu Duy Tân 17500000 10500000 7000000 3500000 - Đất ở đô thị
19 Thành phố Long Xuyên Bạch Đằng - Phường Mỹ Long Suốt đường - 16500000 9900000 6600000 3300000 - Đất ở đô thị
20 Thành phố Long Xuyên Phạm Hồng Thái - Phường Mỹ Long Suốt đường - 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
21 Thành phố Long Xuyên Phan Chu Trinh - Phường Mỹ Long Suốt đường - 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
22 Thành phố Long Xuyên Phan Thành Long - Phường Mỹ Long Suốt đường - 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
23 Thành phố Long Xuyên Đoàn Văn Phối - Phường Mỹ Long Suốt đường - 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
24 Thành phố Long Xuyên Lương Văn Cù - Phường Mỹ Long Suốt đường - 15000000 9000000 6000000 3000000 - Đất ở đô thị
25 Thành phố Long Xuyên Điện Biên Phủ - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Lê Thánh Tôn 15000000 9000000 6000000 3000000 - Đất ở đô thị
26 Thành phố Long Xuyên Huỳnh Thị Hưởng - Phường Mỹ Long Suốt đường - 15000000 9000000 6000000 3000000 - Đất ở đô thị
27 Thành phố Long Xuyên Chu Văn An - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Nguyễn Trãi 17500000 10500000 7000000 3500000 - Đất ở đô thị
28 Thành phố Long Xuyên Thoại Ngọc Hầu - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Cầu Cái Sơn 13000000 7800000 5200000 2600000 - Đất ở đô thị
29 Thành phố Long Xuyên Kim Đồng - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ 14000000 8400000 5600000 2800000 - Đất ở đô thị
30 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Đình Chiểu - Phường Mỹ Long Suốt đường - 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
31 Thành phố Long Xuyên Huỳnh Văn Hây - Phường Mỹ Long Suốt đường - 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
32 Thành phố Long Xuyên Tản Đà - Phường Mỹ Long Suốt đường - 15000000 9000000 6000000 3000000 - Đất ở đô thị
33 Thành phố Long Xuyên Trần Nguyên Hãn - Phường Mỹ Long Suốt đường - 15000000 9000000 6000000 3000000 - Đất ở đô thị
34 Thành phố Long Xuyên Trần Nhật Duật - Phường Mỹ Long Suốt đường - 13000000 7800000 5200000 2600000 - Đất ở đô thị
35 Thành phố Long Xuyên Đặng Dung - Phường Mỹ Long Hùng Vương - Thoại Ngọc Hầu 15000000 9000000 6000000 3000000 - Đất ở đô thị
36 Thành phố Long Xuyên Châu Thị Tế - Phường Mỹ Long Thoại Ngọc Hầu - Hết đường nhựa 13000000 7800000 5200000 2600000 - Đất ở đô thị
37 Thành phố Long Xuyên Đặng Dung nối dài - Phường Mỹ Long Điện Biên Phủ - Kim Đồng 13000000 7800000 5200000 2600000 - Đất ở đô thị
38 Thành phố Long Xuyên Nam Đặng Dung - Phường Mỹ Long Chu Văn An - Kim Đồng 12500000 7500000 5000000 2500000 - Đất ở đô thị
39 Thành phố Long Xuyên Tôn Đức Thắng - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 25000000 15000000 10000000 5000000 - Đất ở đô thị
40 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Thái Học - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 16000000 9600000 6400000 3200000 - Đất ở đô thị
41 Thành phố Long Xuyên Châu Văn Liêm - Phường Mỹ Bình Tôn Đức Thắng - Lê Lợi 14000000 8400000 5600000 2800000 - Đất ở đô thị
42 Thành phố Long Xuyên Châu Văn Liêm - Phường Mỹ Bình Lê Lợi - Bờ kè Nguyễn Du 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
43 Thành phố Long Xuyên Trần Hưng Đạo (QL91) - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 25000000 15000000 10000000 5000000 - Đất ở đô thị
44 Thành phố Long Xuyên Lê Lợi - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
45 Thành phố Long Xuyên Lý Thường Kiệt - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
46 Thành phố Long Xuyên Lê Hồng Phong - Phường Mỹ Bình Lê Lợi - Trần Hưng Đạo 20000000 12000000 8000000 4000000 - Đất ở đô thị
47 Thành phố Long Xuyên Lê Hồng Phong - Phường Mỹ Bình Lê Văn Nhung - Trần Hưng Đạo 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
48 Thành phố Long Xuyên Lê Triệu Kiết - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
49 Thành phố Long Xuyên Hà Hoàng Hổ - Phường Mỹ Xuyên Trần Hưng Đạo - Phan Tôn 26000000 15600000 10400000 5200000 - Đất ở đô thị
50 Thành phố Long Xuyên Trần Hưng Đạo - Phường Mỹ Xuyên Cầu Cái Sơn - Cầu Hoàng Diệu 25000000 15000000 10000000 5000000 - Đất ở đô thị
51 Thành phố Long Xuyên Trần Bình Trọng - Phường Mỹ Xuyên Suốt đường - 13000000 7800000 5200000 2600000 - Đất ở đô thị
52 Thành phố Long Xuyên Hà Hoàng Hổ - Phường Đông Xuyên Phan Tôn - Cầu Bà Bầu 26000000 15600000 10400000 5200000 - Đất ở đô thị
53 Thành phố Long Xuyên Hà Hoàng Hổ - Phường Đông Xuyên Cầu Bà Bầu - Cầu Ông Mạnh 15000000 9000000 6000000 3000000 - Đất ở đô thị
54 Thành phố Long Xuyên Trần Hưng Đạo (QL91) - Phường Mỹ Phước Cầu Cái Sơn - Cầu Tầm Bót 22000000 13200000 8800000 4400000 - Đất ở đô thị
55 Thành phố Long Xuyên Trần Hưng Đạo (QL91) - Phường Mỹ Phước Cầu Tầm Bót - Phạm Cự Lượng 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
56 Thành phố Long Xuyên Đường Cổng ra Bến xe cũ - Phường Mỹ Phước Trần Hưng Đạo - cuối đường 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
57 Thành phố Long Xuyên Hùng Vương - Phường Mỹ Phước Rạch Cái Sơn - Tô Hiến Thành 12000000 7200000 4800000 2400000 - Đất ở đô thị
58 Thành phố Long Xuyên Đường tỉnh Lộ 943 - Phường Mỹ Hòa Cầu ông Mạnh - Nguyễn Hoàng (phía bên trái lấy hết thửa đất số 31) 15000000 9000000 6000000 3000000 - Đất ở đô thị
59 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Văn Sừng - Phường Mỹ Long Suốt đường - 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
60 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Mỹ Long Điện Biên Phủ - Lương Thế Vinh 9500000 5700000 3800000 1900000 - Đất ở đô thị
61 Thành phố Long Xuyên Lê Văn Hưu - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Cổng sau nhà Văn hóa 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
62 Thành phố Long Xuyên Hồ Xuân Hương - Phường Mỹ Long Điện Biên Phủ - Lô 24 8000000 4800000 3200000 1600000 - Đất ở đô thị
63 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Phi Khanh - Phường Mỹ Long Lê Văn Hưu - Lô số 13A5 9000000 5400000 3600000 1800000 - Đất ở đô thị
64 Thành phố Long Xuyên Trần Hữu Trang - Phường Mỹ Long Lê Văn Hưu - Lô số 13A6 9000000 5400000 3600000 1800000 - Đất ở đô thị
65 Thành phố Long Xuyên Đường Cống Quỳnh - Phường Mỹ Long Suốt đường - 9000000 5400000 3600000 1800000 - Đất ở đô thị
66 Thành phố Long Xuyên Hẻm cặp Ngân hàng Công thương - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Cuối hẻm 9000000 5400000 3600000 1800000 - Đất ở đô thị
67 Thành phố Long Xuyên Hẻm đường Châu Thị Tế - Phường Mỹ Long Châu Thị Tế - Hùng Vương 8000000 4800000 3200000 1600000 - Đất ở đô thị
68 Thành phố Long Xuyên Trần Quốc Toản - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
69 Thành phố Long Xuyên Đinh Tiên Hoàng - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
70 Thành phố Long Xuyên Ngô Quyền - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
71 Thành phố Long Xuyên Thủ Khoa Nghĩa - Phường Mỹ Bình Lý Thường Kiệt - Phan Bá Vành 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
72 Thành phố Long Xuyên Thủ Khoa Huân - Phường Mỹ Bình Nguyễn Thái Ngọc - Ngọc Hân 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
73 Thành phố Long Xuyên Phan Bá Vành - Phường Mỹ Bình Tôn Đức Thắng - Thủ Khoa Huân 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
74 Thành phố Long Xuyên Ngọc Hân - Phường Mỹ Bình Trần Hưng Đạo - Thủ Khoa Nghĩa 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
75 Thành phố Long Xuyên Lê Văn Nhung - Phường Mỹ Bình Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học 7750000 4650000 3100000 1550000 - Đất ở đô thị
76 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Du - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
77 Thành phố Long Xuyên Yết Kiêu - Phường Mỹ Bình Trần Hưng Đạo - Cô Bắc 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
78 Thành phố Long Xuyên Nguyễn Cư Trinh - Phường Mỹ Bình Lý Thường Kiệt - Lê Hồng Phong 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
79 Thành phố Long Xuyên Trần Khánh Dư - Phường Mỹ Xuyên Hà Hoàng Hổ - Trần Bình Trọng 11000000 6600000 4400000 2200000 - Đất ở đô thị
80 Thành phố Long Xuyên Bùi Thị Xuân - Phường Mỹ Xuyên Suốt đường - 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
81 Thành phố Long Xuyên Võ Thị Sáu - Phường Mỹ Xuyên Hà Hoàng Hổ - Ngã 3 Võ Thị Sáu 11000000 6600000 4400000 2200000 - Đất ở đô thị
82 Thành phố Long Xuyên Võ Thị Sáu - Phường Mỹ Xuyên Ngã 3 Võ Thị Sáu - Hết ranh Đại học AnGiang 7500000 4500000 3000000 1500000 - Đất ở đô thị
83 Thành phố Long Xuyên Bùi Văn Danh - Phường Mỹ Xuyên Trần Hưng Đạo - Phan Tôn 9000000 5400000 3600000 1800000 - Đất ở đô thị
84 Thành phố Long Xuyên Trần Nguyên Đán (Đường số 1) - Phường Đông Xuyên Hà Hoàng Hổ - Cuối khu dân cư (đường chính của khu dân cư Bà Bầu) 9000000 5400000 3600000 1800000 - Đất ở đô thị
85 Thành phố Long Xuyên Bùi Văn Danh - Phường Đông Xuyên Phan Tôn - Cầu ông Mạnh 9000000 5400000 3600000 1800000 - Đất ở đô thị
86 Thành phố Long Xuyên Trần Hưng Đạo (QL 91) - Phường Bình Khánh Cầu Nguyễn Trung Trực – mương Cơ khí - 9200000 5520000 3680000 1840000 - Đất ở đô thị
87 Thành phố Long Xuyên Trần Hưng Đạo (QL91) - Phường Mỹ Quý  Phạm Cự Lượng - Cầu rạch Gòi Lớn 10000000 6000000 4000000 2000000 - Đất ở đô thị
88 Thành phố Long Xuyên Lê Thánh Tôn - Phường Mỹ Long Điện Biên Phủ - Cuối hàng rào cung Thiếu nhi 5000000 3000000 2000000 1000000 - Đất ở đô thị
89 Thành phố Long Xuyên Lương Thế Vinh - Phường Mỹ Long Kim Đồng - Nguyễn Bỉnh Khiêm 7000000 4200000 2800000 1400000 - Đất ở đô thị
90 Thành phố Long Xuyên Đường dự định cặp Công an phường Mỹ Long - Phường Mỹ Long Nam Đặng Dung - Dãy khu dân cư đường Lý Thái Tổ 7000000 4200000 2800000 1400000 - Đất ở đô thị
91 Thành phố Long Xuyên Đường liên tổ khóm Phó Quế - Phường Mỹ Long Lương Thế Vinh - Đuôi cồn Phó Quế 5000000 3000000 2000000 1000000 - Đất ở đô thị
92 Thành phố Long Xuyên Đường cặp rạch Cái Sơn - Phường Mỹ Long Trần Hưng Đạo - Hùng Vương 4000000 2400000 1600000 800000 - Đất ở đô thị
93 Thành phố Long Xuyên Các hẻm tiếp giáp đường Lý Thái Tổ - Phường Mỹ Long Suốt đường - 5000000 3000000 2000000 1000000 - Đất ở đô thị
94 Thành phố Long Xuyên Các hẻm tiếp giáp đường Nguyễn Trãi - Phường Mỹ Long Suốt đường - 6000000 3600000 2400000 1200000 - Đất ở đô thị
95 Thành phố Long Xuyên Yết Kiêu - Phường Mỹ Bình Cô Bắc - Lê Văn Nhung 5000000 3000000 2000000 1000000 - Đất ở đô thị
96 Thành phố Long Xuyên Các đường nhánh khu hành chính tỉnh - Phường Mỹ Bình Nguyễn Thái Học - Lê Lai - Lý Thường Kiệt 5000000 3000000 2000000 1000000 - Đất ở đô thị
97 Thành phố Long Xuyên Lê Lai - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 7000000 4200000 2800000 1400000 - Đất ở đô thị
98 Thành phố Long Xuyên Phùng Hưng - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 7000000 4200000 2800000 1400000 - Đất ở đô thị
99 Thành phố Long Xuyên Hoàng Văn Thụ - Phường Mỹ Bình Suốt đường - 7000000 4200000 2800000 1400000 - Đất ở đô thị
100 Thành phố Long Xuyên La Sơn Phu Tử - Phường Mỹ Bình Lý Thường Kiệt - Lê Hồng Phong 7000000 4200000 2800000 1400000 - Đất ở đô thị
/ 4814 Go

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top