VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10745/VPCP-V.I
V/v tố cáo nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Công ty TNHH Tam Sơn (tỉnh Vĩnh Phúc) tiếp tục có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ tố cáo nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn xã An Khang, thành phố Tuyên Quang và xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (sao gửi văn bản kèm theo). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo việc giải quyết tình trạng khai thác cát trái phép lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 10 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Công ty TNHH Tam Sơn, Khu 7, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, NC, TH;
- Lưu: VT, V.I (3) ĐXH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Công văn 10745/VPCP-V.I năm 2017 về tố cáo nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
10745/VPCP-V.I
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top