Tra cứu Thuật ngữ pháp lý
Tìm thấy 1 thuật ngữ
Ngân hàng

Là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.

Nguồn: Luật các tổ chức tín dụng 2010

Tìm thấy 56 thuật ngữ liên quan
Kết quả 1 - 20 trong 56 TNPL
/ 3 Go
Ngân hàng hợp tác xã

Llà loại hình tổ chức tín dụng được tổ chức theo mô hình hợp tác xã với mục tiêu chủ yếu là liên kết, bảo đảm an toàn của hệ thống thông qua việc hỗ trợ tài chính và giám sát hoạt động trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Nguồn: 31/2012/TT-NHNN

Ngân hàng giám sát

ngân hàng thương mạiGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán được công ty quản lý quỹ lựa chọn để thực hiện các dịch vụ lưu giám sát việc quản lý quỹ

Nguồn: 183/2011/TT-BTC

Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại VSD

Là tài khoản thuộc loại môi giới được VSD mở theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để phong tỏa và lưu ký giấy tờ có giá thuộc sở hữu của thành viên nhằm thực hiện một số nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước

Nguồn: 46/VBHN-NHNN

Hệ thống Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống

hệ thống được tạo lập để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị, thực hiện các xử lý nhằm mục đích quản lý và hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính của NHNN bao gồm: phần mềm Enterprise Resource Planning (ERP), phần mềm Ngân hàng lõi (Temenos T24), phần mềm quản lý kho quỹ (CMO), phần mềm lưu ký chứng khoán (CSD), phần mềm thị trường mở (AOM) (sau đây gọi tắt là Hệ thống phần mềm kế toán)

Nguồn: 35/2019/TT-NHNN

Tài khoản giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước lưu ký tại VSD

Là tài khoản thuộc loại tự doanh được VSD mở theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để lưu ký giấy tờ có giá thuộc sở hữu của Ngân hàng Nhà nước

Nguồn: 46/VBHN-NHNN

Lưu ký giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao và thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu giấy tờ có giá do thành viên trực tiếp lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước hoặc lưu ký tại Tài khoản khách hàng của Ngân hàng Nhà nước tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD) nhằm đảm bảo các quyềnlợi ích liên quan đến giấy tờ có giá của người sở hữu và thực hiện một số nghiệp vụ tại Ngân hàng Nhà nước

Nguồn: 46/VBHN-NHNN

Ngân hàng hợp tác

ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hợp đồng hoặc thỏa thuận với tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc hợp tác cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng

Nguồn: 23/2019/NĐ-CP

Ngân hàng liên kết

ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi khách hàng sử dụng Ví điện tử mở tài khoản thanh toán và/hoặc thẻ ghi nợ, trong đó tài khoản thanh toán và/hoặc thẻ ghi nợ này được khách hàng sử dụng để liên kết với Ví điện tử của khách hàng

Nguồn: 23/2019/NĐ-CP

Hệ thống ngân hàng lõi

Là một phần mềm hệ thống về ngân hàng lõi, hệ thống các phân hệ nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng như tiền gửi, tiền vay, khách hàng,... hệ thống phần mềm tích hợp các ứng dụng tin học trong quản lý thông tin, tài sản, giao dịch, quản trị rủi ro,... trong hệ thống ngân hàng, là hạt nhân toàn bộ hệ thống thông tin của một hệ thống ngân hàng.

Nguồn: 58/2019/TT-BTC

Ngân hàng chuyển đổi

Là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam theo quy định của pháp luật được doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư chỉ định theo quy định tại GGU để thực hiện việc chuyển đổi đồng Việt Nam sang ngoại tệ cho dự án.

Nguồn: 32/2018/TT-NHNN

Trạng thái ngoại tệ của ngân hàng chuyển đổi

Là trạng thái ngoại tệ của ngày làm việc liền kề trước ngày đề nghị chuyển đổi.

Nguồn: 32/2018/TT-NHNN

Tỷ giá bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước

Là tỷ giá hối đoái giữa ngoại tệ và đồng Việt Nam do ngân hàng chuyển đổi xác định vào ngày chuyển đổi. Tỷ giá do ngân hàng chuyển đổi xác định tại khoản này phải đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn: 32/2018/TT-NHNN

Mạng diện rộng Ngân hàng Nhà nước

hệ thống mạng kết nối giữa Trung tâm dữ liệu và các mạng cục bộ Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn: 34/2018/TT-NHNN

Mạng cục bộ Ngân hàng Nhà nước

hệ thống mạng kết nối các thiết bị đầu cuối trong phạm vi một khu vực thuộc trụ sở Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn: 34/2018/TT-NHNN

/ 3 Go

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top