Tra cứu Thuật ngữ pháp lý
Tìm thấy 1 thuật ngữ
Cơ quan nhà nước

Là cơ quan, tổ chức quản lý và sử dụng công chức, viên chức Nhà nước.

Nguồn: 47-CP

Tìm thấy 1 thuật ngữ liên quan
Tìm thấy 1 TNPL
Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra

Là tin, dữ liệu được tạo ra trong quá trình cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, được người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước đó , đóng dấu hoặc xác nhận bằng văn bản.

Nguồn: Luật Tiếp cận thông tin năm 2016


© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top