Tra cứu Thuật ngữ pháp lý
Nếu đây vẫn chưa phải thuật ngữ bạn đang tìm, tạo mới thuật ngữ này
Tổ chức chính trị

Là tổ chức hoạt động chính trị làm hình thức hoạt động chủ yếu của mình, trong đó vấn đề chính quyền, tham gia, sử dụng, phát huy hiệu lực của chính quyền nhà nước chi phối toàn bộ hoạt động của mình. Ở Việt nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị duy nhất.

Tên thuật ngữ(*)
Tên tiếng Anh
Nội dung(*)
Thuật ngữ đã được cập nhật! Nội dung này sẽ cần một thời gian để được duyệt. Cám ơn bạn đã tham gia đóng góp.
Trở lại

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top