Đội ngũ

  • Với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, Nhân sự không phải là tài sản quan trọng nhất ! THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cho rằng Nhân sự phù hợp mới là tài sản quan trọng nhất. Bởi Nhân sự không phù hợp là gánh nặng của doanh nghiệp!

  • Với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, Nhân sự không phải là tài sản quan trọng nhất ! THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cho rằng Nhân sự phù hợp mới là tài sản quan trọng nhất. Bởi Nhân sự không phù hợp là gánh nặng của doanh nghiệp!

  • Khi phụ trách công việc, trách nhiệm của Nhân sự không phải “làm hết sức”, mà là “làm hoàn thành và hiệu quả”.

    THƯ VIỆN PHÁP LUẬT không chấp nhận viện cớ: “Em đã cố gắng hết sức rồi!” ;

Các Phòng, Ban trong THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được thể hiện theo mô hình bên dưới:


© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top