VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5435/VPCP-CN
V/v lùi thời hạn trình Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2664/BTNMT-ĐCKS ngày 24 tháng 5 năm 2018 về việc lùi thời hạn trình Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý lùi thời hạn trình Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông sang tháng 7 năm 2018 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, TP
, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN N
guyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC;
- Lưu: VT, CN(2). B

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Công văn 5435/VPCP-CN năm 2018 về lùi thời hạn trình Nghị định về quản lý cát, sỏi lòng sông do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
5435/VPCP-CN
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2018 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (028) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top