Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính
Nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Điểm a khoản 3 Điều 30 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Điểm a khoản 3 Điều 30 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở Xây dựng
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng
Chánh thanh tra Sở Xây dựng
Chánh thanh tra Bộ Xây dựng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 72 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Điều 73 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Điều 74 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Điều 77 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Điều 78 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Lưu ý Người có thẩm quyền xử phạt thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại Nghị định này thì bị xử phạt hành chính theo hình thức, mức phạt đối với hành vi chống đối hoặc cản trở người thi hành công vụ được quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội

Xử phạt nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 15

Điều 6 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Khoản 3 Điều 30 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Điểm a khoản 3 Điều 30 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Điểm a khoản 3 Điều 30 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Sở Xây dựng
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng
Chánh thanh tra Sở Xây dựng
Chánh thanh tra Bộ Xây dựng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Điều 72 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Điều 73 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Điều 74 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Điều 77 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Điều 78 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Lưu ý Người có thẩm quyền xử phạt thuộc Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại Nghị định này thì bị xử phạt hành chính theo hình thức, mức phạt đối với hành vi chống đối hoặc cản trở người thi hành công vụ được quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội

Xử phạt nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 15

Điều 6 Nghị định 139/2017/NĐ-CP
Khoản 3 Điều 30 Nghị định 139/2017/NĐ-CP

© 2019 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top