BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 43/HQCT-NV ngày 05/1/2018 của Cục Hải quan Cần Thơ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 1 Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính quy định: “1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư (xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất) trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà gặp khó khăn khách quan về tài chính: chưa có nguồn tài chính để nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu nhập khẩu; đang phải vay ngân hàng thương mại để nhập máy móc, thiết bị đầu tư cho sản xuất kinh doanh; trường hợp không được thông quan hàng hóa sẽ bị thiệt hại lớn do phải đình chỉ, kéo dài thời gian đầu tư thực hiện dự án thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp;

b) Có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định từ 100 tỷ đồng trở lên;

c) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Đối chiếu với trường hợp của Cục Hải quan TP. Cần Thơ nêu thì theo Quyết định số 6976/QĐ-DKVN ngày 4/11/2016, Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 thực hiện các công việc liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa, thiết bị thuộc dự án. Như vậy, Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 (không phải là trưởng ban quản lý dự án) đứng tên khai báo làm thủ tục nhập khẩu nên Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 không phải là đơn vị được Tập đoàn dầu khí Việt Nam ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư và cũng không được Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí ủy quyền nhập khẩu. Do đó, căn cứ quy định trên, Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT theo quy định tại Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Vụ CST (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

Công văn 783/TCHQ-TXNK năm 2018 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 do Tổng cục Hải quan ban hành
Số hiệu:
783/TCHQ-TXNK
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Tổng cục Hải quan
Người kí:
Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành:
07/02/2018
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2018 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top