VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10753/VPCP-CN
V/v một số thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 03 tháng 10 năm 2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an.

Về một số thông tin kinh tế - xã hội phản ánh trên báo chí ngày 03 tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Về phản ánh trên báo Bizlive (Cảng container Cái Mép-Thị Vải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dù được đầu tư 02 tỷ USD nhưng chỉ hoạt động 15-20% công suất do giao thông kết nối rất kém và do điều phối luồng hàng hóa trong khu vực hạn chế, mang tính cục bộ...): Giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức nghiên cứu biện pháp giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

2. Về phản ánh trên báo Tuổi trẻ (Phí vận tải đường thủy cao hơn đường bộ, đường sắt, đường biển một phần có nguyên nhân từ mãi lộ trên sông, khiến tiềm năng và thế mạnh miền Nam là sông nước chưa được khai thác hết...): Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức kiểm tra cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Công văn 10753/VPCP-CN về thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 03 tháng 10 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
10753/VPCP-CN
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top