THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/TTg-CN
V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Công văn số 13512/BQP-TM ngày 12 tháng 11 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 13873/BGTVT-PC ngày 08 tháng 12 năm 2017), Công Thương (Công văn số 11662/BCT-XNK ngày 11 tháng 12 năm 2017) và Tài chính (Công văn số 1458/BTC-V I ngày 19 tháng 12 năm 2017) về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (Quy chế) như đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục sửa đổi, bổ sung Quy chế theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NC, KTTH, ĐMDN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Công văn 26/TTg-CN năm 2018 về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
26/TTg-CN
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Người kí:
Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2018 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top