VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10720/VPCP-V.I
V/v xử lý phản ánh của báo về một số vụ việc tai nạn dẫn đến chết người

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, một số báo có phản ánh một số vụ việc tai nạn thương tâm dẫn đến chết người tại một số địa phương do bị nước cuốn trôi vào cống thoát nước không có nắp, không có biển cảnh báo, rào chắn khi thi công. Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, đơn vị giám sát, thi công thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn trong xây dựng, an toàn giao thông khi thi công công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn; có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các tổ chức, đơn vị, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Nếu để xảy ra tai nạn dẫn đến chết người, thiệt hại về tài sản phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm bồi thường đối với người đứng đầu có trách nhiệm trực tiếp và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Đ/c Kiều Đình Thụ, các vụ, Cục: KSTT, KGVX, CN, QHĐP, NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), Tú.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Công văn 10720/VPCP-V.I năm 2017 về xử lý phản ánh của báo về vụ việc tai nạn dẫn đến chết người do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
10720/VPCP-V.I
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top