VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10755/VPCP-NN
V/v miễn tiền thuê đất và kinh phí sử dụng hạ tầng cho phần diện tích 17,4 ha xin mở rộng của Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 4283/UBND- TH ngày 27 tháng 9 năm 2017) miễn tiền thuê đất và kinh phí sử dụng hạ tầng cho phần diện tích 17,4 ha xin mở rộng của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, TP, KHĐT;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN; TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: PL, KTTH, QHQT, CN;
- Lưu: VT, NN (2). THUY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Công văn 10755/VPCP-NN năm 2017 về miễn tiền thuê đất và kinh phí sử dụng hạ tầng cho phần diện tích 17,4 ha xin mở rộng của Công ty trách nhiêm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
10755/VPCP-NN
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành:
10/10/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2018 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top