THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/TTg-ĐMDN
V/v chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thuộc Sở GTVT TP Hà Nội thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 2828/UBND-KT ngày 12 tháng 6 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 6937/BGTVT-QLDN ngày 27 tháng 6 năm 2017), Tư pháp (công văn số 2183/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 6 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5456/BKHĐT-PTDN ngày 5 tháng 7 năm 2017), Tài chính (công văn số 8942/BTC-TCDN ngày 05 tháng 7 năm 2017) về việc chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thuộc Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thuộc Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thành công ty cổ phần trong năm 2018 theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, Tư pháp, LĐ-TB&XH, GTVT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TCCV, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).(
lân)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Công văn 1023/TTg-ĐMDN năm 2017 về chuyển Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội thuộc Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
1023/TTg-ĐMDN
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Người kí:
Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:
13/07/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top