VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, SƠN LA VÀ THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4.

Ngày 22 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc hỗ trợ đầu tư dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4. Dự họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Quảng Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với tỉnh Quảng Nam thẩm định Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất mức vốn và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho tnh Quảng Nam thực hiện Dự án.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, EVN và cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2018:

a) Nội dung, thẩm quyền quyết định sử dụng nguồn khấu hao tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Tuyên Quang, trong đó có phương án hỗ trợ vốn cho Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên với đường quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La;

b) Đề án chi tiết đánh giá lại tài sản cố định các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Trị An, Ialy theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 6 Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ; trong đó lưu ý cần làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, thẩm quyền và hình thức ban hành văn bản về vấn đề này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Quảng Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý của TTg.CP, các Vụ: TH, CN, NN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư
, KTTH (3b).S.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thông báo 92/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về hỗ trợ đầu tư dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Sông Bung 4 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
92/TB-VPCP
Loại văn bản:
Thông báo
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành:
09/03/2018
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2018 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (028) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status
Top