VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8324/VPCP-QHĐP
V/v Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Nghị quyết số 412/2017/UBTVQH14 ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ chuẩn bị các báo cáo của Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7655/VPCP-QHĐP ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

- Báo cáo công tác của Chính phủ; Báo cáo tổng hợp của Chính phủ về thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, ngh quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp: giao Văn phòng Chính phủ.

- Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, rà soát, chuẩn bị thông tin, tài liệu, báo cáo khi có yêu cầu tiến hành giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

2. Giao bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết số 412/2017/UBTVQH14.

(Ngh quyết số 412/2017/UBTVQH14 sao gửi kèm theo)

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành, cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng
CP, các Phó Thủ tướng CP;
-
UBTVQH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg và các PTTg, các Cục, Vụ: KSTT, CN, ĐMDN, KGVX, KTTH, NC, NN, PL, QHQT, TCCV, TH, TKBT, V.I, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHĐP (2b) NQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Văn Tùng

 

 

Công văn 8324/VPCP-QHĐP năm 2017 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
8324/VPCP-QHĐP
Loại văn bản:
Công văn
Nơi ban hành:
Văn phòng Chính phủ
Người kí:
Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:
09/08/2017
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2017 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (08) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT. Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 37/GP-TTĐT do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

Top