HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93-HĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 93 - HĐBT NGÀY 26-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân vạch địa giới một số xã của các huyện Tân Biên, Gò Dầu và thị xã Tây Ninh thuộc tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Huyện Tân Biên:

a. Thành lập xã Tân Hiệp, xã Thanh Nghĩa và xã Tân Thạnh (1).

b. Chia xã Trà Vông thành ba xã lấy tên là xã Tân Phong, xã Mỏ Công và xã Trà Vông (1).

2. Huyện Gò Dầu:

Thành lập xã Phước Đông gồm có ấp Phước Đức của xã Phước Thạnh và các ấp Cây Trắc, Suối Cao của xã Thanh Phước (1).

3. Thị xã Tây Ninh:

Thành lập xã Bình Minh (1).

Điều 2: Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các xã.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Quyết định 93-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
Số hiệu:
93-HĐBT
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Hội đồng Bộ trưởng
Người kí:
Đặng Thi
Ngày ban hành:
26/09/1981
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2019 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top