HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 76 - HĐBT NGÀY 19-9-1981 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân vạch địa giới một số xã của huyện Quỳnh Lưu và thành lập thị trấn Hồng Lĩnh của huyện Đức Thọ, thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

1. Huyện Quỳnh Lưu:

a. Chia xã Quỳnh Sơn thành ba xã lấy tên là xã Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Hậu và xã Quỳnh Thạch (1).

b. Chia xã Quỳnh Mai thành ba xã lấy tên là xã Quỳnh Vinh, xã Quỳnh Thiện và xã Quỳnh Di (1).

c. Chia xã Quỳnh Phú thành hai xã lấy tên là xã Quỳnh Bảng và xã Quỳnh Liên (1).

d. Chia xã Quỳnh Tam thành hai xã lấy tên là xã Quỳnh Tam và xã Tân Sơn (1).

e. Thành lập một xã mới lấy tên là xã Ngọc Sơn gồm có các xóm Tân Sơn, Ngọc Lâm, Thọ Tân, Đại Sơn (1).

2. Huyện Đức Thọ:

Thành lập một thị trấn mới lấy tên là thị trấn Hồng Lĩnh (1).

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các thị trấn, các xã.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Quyết định 76-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Nghệ An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
Số hiệu:
76-HĐBT
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Hội đồng Bộ trưởng
Người kí:
Đặng Thi
Ngày ban hành:
19/09/1981
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top