PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71-BT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1970

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐƯA MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN LƯƠNG SƠN TỈNH HÒA BÌNH VỀ HUYỆN KIM BÔI CÙNG TỈNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào điều 2 của quyết định số 40-CP ngày 26 tháng 2 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ về việc chuyển nhiệm vụ quản lý công tác tổ chức của Nhà nước từ Bộ Nội vụ về Phủ Thủ tướng.
Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21 tháng 11 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Hòa Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc đưa các xã Tân Thành, Hợp Châu, Cao Dương, Cao Thắng, Long Sơn, Thanh Lương, Hợp Thanh và Thanh Nông thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về huyện Kim Bôi cùng tỉnh.

Điều 2. - Ủy ban hành chính tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Trần Hữu Dực

 

Quyết định 71-BT năm 1970 về việc đưa một số xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình về huyện Kim Bôi cùng tỉnh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành
Số hiệu:
71-BT
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Phủ Thủ tướng
Người kí:
Trần Hữu Dực
Ngày ban hành:
26/11/1970
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top