BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 356-NV

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ XÃ MỚI VÀ VIỆC CHIA LẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HÀ TĨNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 09 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 04 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn sự phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập hai xã mới lấy tên là xã Kỳ Hương thuộc huyện Kỳ Anh và xã Thạch Bàn thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, như sau:

- Xã Kỳ Hương gồm có ba hợp tác xã khai hoang Tân Bằng, Tân Châu, Tân Trị trước thuộc xã Kỳ Phong và xóm 9 của xã Kỳ Tây, cùng huyện;

- Xã Thạch Bàn gồm có ba hợp tác xã khai hoang Tân Bằng, Tân Long, Tiền Phong và bốn xóm Trung Mỹ, Bắc Vĩnh, Bắc Giang, Vĩnh Giang của xã Thạch Đỉnh cùng huyện;

Điều 2. – Nay phê chuẩn việc chia xã Cẩm Lạc thuộc huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thành hai xã như sau:

- Xã Cẩm Lạc gồm có bảy xóm: Lạc Thọ, Nam Hà, Quảng Trung, Yên Lạc, Đồng Lạc, Tư Dũng và Nhân Mỹ;

- Xã Cẩm Minh gồm có mười xóm: Tân Lạc, Tân Môn, Tân Long, Tân Lộc, Tân Son, Tân Trứ, Lạc Sơn và các xóm 1, xóm 2, xóm 3.

Điều 3. – Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tĩnh; các ông Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Ung Văn Khiêm

 

Close Mục lục

Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Quyết định 356-NV năm 1965 phê chuẩn việc thành lập một số xã mới và việc chia lại một số xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Số hiệu:
356-NV
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Bộ Nội vụ
Người kí:
Ung Văn Khiêm
Ngày ban hành:
01/10/1965
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top