BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 328-NV

Hà Nội , ngày 13 tháng 12 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÁC XÃ CỦA TỈNH HÀ-GIANG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt bắc và Ủy ban hành chính  tỉnh Hà-giang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đổi tên các xã dưới đây của tỉnh Hà-giang;

Thuộc huyện Đồng-văn:

- Xã Hòa-bình đổi tên là xã Mèo-vạc.

- Xã Tự-do đổi tên là xã Cán-chú-phìn.

- Xã Thống-nhất đổi tên là xã Pả-vi.

- Xã Phìn-lồ đổi tên là xã Phú-lúng.

Thuộc huyện Hoàng-su-phì:

- Xã Thèn-chú-thùng đổi tên là xã Thèn-chú-phìn.

Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Hà-giang, ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ


 

 
Phan Kế Toại

 

Quyết định 328-NV năm 1962 về việc đổi tên các xã của tỉnh Hà-giang do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Số hiệu:
328-NV
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Bộ Nội vụ
Người kí:
Phan Kế Toại
Ngày ban hành:
13/12/1962
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top