HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 266-HĐBT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 266-HĐBT NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ BẮC SƠN THUỘC HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phân vạch địa giới có hành chính liên quan tới các đơn vị xã và thị trấn;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập xã Bắc Sơn thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Nghệ Tĩnh trên cơ sở 159 hécta diện tích đất tự nhiên của xã Thạch Vĩnh và 2.201 hécta diện tích đất tự nhiên của xã Thạch Lưu cùng huyện.

Địa giới xã Bắc Sơn: phía Đông giáp xã Thạch Lưu và Thạch Đài; phía Tây giáp huyện Hương Khê và thị trấn nông trường Thạch Ngọc; phía Nam giáp huyện Hương Khê và xã Thạch Đài; phía Bắc giáp xã Thạch Vĩnh.

Sau khi điều chỉnh địa giới, xã Bắc Sơn có 2.360 hécta diện tích đất tự nhiên, xã Thạch Lưu còn lại 949 hécta diện tích đất tự nhiên, xã Thạch Vĩnh còn lại 1068 hécta diện tích đất tự nhiên.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Quyết định 266-HĐBT năm 1985 về việc thành lập xã Bắc sơn thuộc huyện Thạch hà, tỉnh Nghệ tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
Số hiệu:
266-HĐBT
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Hội đồng Bộ trưởng
Người kí:
Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành:
19/11/1985
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top