BỘ NỘI VỤ
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-NV

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP XÃ MỚI THUỘC TỈNH HÀ-TĨNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 và các quyết định bổ sung của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24-4-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính Hà-tĩnh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc thành lập các xã mới thuộc tỉnh Hà-tĩnh như sau:

1. Xã Tân-hương trực thuộc huyện Đức-thọ, gồm ba hợp tác xã khai hoang: Tân-quang, Tân-lộc, và Tân-nhân; đông giáp xã Nga-lộc; tây giáp hai xã: Đức-lang và Đức-hương, nam giáp hai xã: Phú-lộc và Đức-liên; bắc giáp ba xã: Đức-an, Đức-lập và Đức-đồng.

2. Xã Sơn-hồng trực thuộc huyện Hương-sơn, gồm bốn xóm: Đá-gân, Nhồng, Chéc và Đượng-nghè; đông giáp hai xã: Sơn-lĩnh và Sơn-lâm, tây giáp biên giới Việt-lào, nam giáp xã Sơn-tây, bắc giáp tỉnh Nghệ-an.

Điều 2: – Ủy ban hành chính tỉnh Hà-tĩnh, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Ung Văn Khiêm

 

Quyết định 26-NV năm 1969 về việc phê chuẩn việc thành lập xã mới thuộc tỉnh Hà-tĩnh do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Số hiệu:
26-NV
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Bộ Nội vụ
Người kí:
Ung Văn Khiêm
Ngày ban hành:
13/01/1969
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top