BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24-NV

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC GIẢI THỂ 19 XÃ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ KHÁC THUỘC HUYỆN YÊN-BÌNH, TỈNH YÊN-BÁI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã, thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Yên-bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới xã thuộc huyện Yên-bình, tỉnh Yên-bái như sau:

a) Giải thể các xã có tên sau đây:

- Xã Yên-bình,

- Xã Bình-an,

- Xã Văn-chính,

- Xã An-thọ,

- Xã Ẩm-phước,

- Xã Chính-tâm,

- Xã Yên-vượng,

- Xã Đồng-thái,

- Xã An-dương,

- Xả Dương-liễu,

- Xã Hợp-hòa,

- Xã Đồng-thanh,

- Xã Đại-đồng,

- Xã Minh-phú,

- Xã Tân-thành,

- Xã Vĩnh-an,

- Xã Tích-trung,

- Xã Đồng-tâm,

- Xã Đông-lý,

b) Điều chỉnh địa giới xã:

- Đưa xóm Mạ thuộc xã Yên-vượng (giải thể) huyện Yên-bình, sáp nhập về xã Vĩnh-kiên cùng huyện;

- Đưa xóm Đá chồng thuộc xã Đại-đồng (giải thể) và xóm Hồng-bàng thuộc xã Đông-lý (giải thể), sáp nhập về xã Hương-lý cùng huyện.

Điều 2. - Ủy ban hành chính tỉnh Yên-bái, các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Tô Quang Đẩu

 

Quyết định 24-NV năm 1967 phê chuẩn việc giải thể 19 xã và điều chỉnh địa giới một số xã khác thuộc huyện Yên-bình, tỉnh Yên-bái do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Số hiệu:
24-NV
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Bộ Nội vụ
Người kí:
Tô Quang Đẩu
Ngày ban hành:
28/01/1967
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top