BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 237-NV

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI VÀ CHIA LẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN CẨM THỦY TỈNH THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 09 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ:
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 04 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới các xã Cẩm-thạch, Cẩm-giang, Cẩm-ngọc, Cẩm-vân thuộc huyện Cẩm-thủy như sau:

- Đưa xóm Xù thuộc xã Cẩm-thạch sang xã Cẩm-giang;

- Đưa xóm Ruộng thuộc xã Cẩm-ngọc sang xã Cẩm-vân.

Điều 2: Phê chuẩn việc chia ba xã thuộc huyện Cẩm-thủy như sau:

- Chia xã Cẩm-thạch thành ba xã và lấy tên là:

1. Xã Cẩm-thạch gồm có 9 xóm: Trây, Bọt, Bùi, Thung, Vân, Mít, Chén, Cốc và Chiềng- đông;

2. Xã Cẩm-liên gồm có 7 xóm: Dùng, An-ninh, Liên-sơn, Mòng, Đồ Thạch-minh và Thạch-an;

3. Xã Cẩm-thành gồm có 14 xóm: Chanh, Én, Muối, Vạc, Ngọc, Nâm, Phâng, Bọt, Bèo, Trẹn, Khạt, Chiềng-trám, Cò-cánh, và Hồng-thái.

- Chia xã Cẩm-giang thành hai xã và lấy tên là :

1. Xã Cẩm-lương  gồm có 5 xóm : Kim- mầm, Lương-ngọc, Lương-hòa, Lương-thuận, và Xủ;

2.Xã Cẩm-giang gồm có 7 xóm: Xun, Vân chu, Khuyên, Đồn, Lai, Vọng, và Mống.

- Chia xã Cẩm-vân thành hai xã và lấy tên là:

1. Xã Cẩm-vân gồm có 8 xóm: Tiên-lăng, Tường-yên, Quách-phác, Vân-trai, Cát-khánh, Văn-long, Quan-bằng và Cẩm-thành.

2. Xã Cẩm-yên gồm có 5 xóm: Yên-duyệt, Vô-kỵ 1, Vô-kỵ 2, Ruộng, và Đồng-trâm;

Những xóm nói trong điều 2 này cần sửa đổi tên theo thông tư liên Bộ Nội vụ- Văn hóa số 17-LB-NV-VH ngày 02 tháng 08 năm 1963 sẽ do Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-hóa quyết định.

Điều 3: - Phê chuẩn việc đưa xã Cẩm-minh thuộc huyện Cẩm-thủy sang huyện Vĩnh-lộc.

Điều 4: - Ủy ban hành chính tỉnh Thanh-hóa và ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG


 

 
Lê Tất Đắc

 

Quyết định 237-NV năm 1964 về việc điều chỉnh địa giới và chia lại một số xã thuộc huyện Cẩm thủy tỉnh Thanh hóa do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành
Số hiệu:
237-NV
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Bộ Nội vụ
Người kí:
Lê Tất Đắc
Ngày ban hành:
11/09/1964
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top