BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 219-NV

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC SÁT NHẬP MỘT SỐ THÔN, XÓM THUỘC TỈNH NAM ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ;
Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24-4-1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn.
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Nam Định.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc sát nhập:

- Xóm Hữu-dụng thuộc xã Thanh-côi, huyện Vũ-bán, về xã Yên-mỹ, huyện Ý-yên.

- Các xóm Đại-lão, Cầu-nhân và Phú-vinh thuộc xã Khánh-lão, huyện Vũ-bản về xã Mỹ-thuận, huyện Mỹ-lộc.

- Thôn Vàn-tập thuộc xã Cộng-hòa về xã Minh-tân; xóm Phú-thọ thuộc xã Tam-hào về xã Thanh-côi; xóm Thượng-linh thuộc xã Lê-Lợi về xã Hùng-vương, huyện Vũ-bản.

- Thôn Đắc-thắng-hạ thuộc xã Nghĩa-minh về xã Nghĩa-nam; các thôn Chương-nghĩa và Tràng-khê thuộc xã Nghĩa-minh về xã Nghĩa-châu; các thôn Đông-ba-thượng và Thượng-kỳ thuộc xã Nghĩa-hoàng về xã Nghĩa-minh; thôn Phù-sa-hạ thuộc xã Nghĩa-nam về xã Nghĩa-hoàng huyện Nghĩa-hưng.

Điều 2. – Ủy ban hành chính tỉnh Nam Định, ông Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Tất Đắc

 

Quyết định 219-NV năm 1964 về việc phê chuẩn việc sát nhập một số thôn, xóm thuộc tỉnh Nam Định do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành
Số hiệu:
219-NV
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Bộ Nội vụ
Người kí:
Lê Tất Đắc
Ngày ban hành:
19/08/1964
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top