HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 185-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP XÃ TÂN-HẢI THUỘC THỊ XÃ HỒNG-GAI VÀ XÃ THẮNG-LỢI THUỘC THỊ XÃ CẨM-PHẢ VÀO HUYỆN CẨM-PHẢ, TỈNH QUẢNG-NINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Quảng-ninh;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 07 tháng 9 năm 1966,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sát nhập xã Tân-hải thuộc thị xã Hồng-gai và xã Thắng-lợi thuộc thị xã Cẩm-phả vào huyện Cẩm-phả, tỉnh Quảng-ninh.

Điều 2. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Quảng-ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Quyết định 185-CP về việc sáp nhập xã Tân-hải thuộc thị xã Hồng-gai và xã Thắng-lợi thuộc thị xã Cẩm-phả vào huyện Cẩm-phả, tỉnh Quảng-ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành
Số hiệu:
185-CP
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Chính phủ
Người kí:
Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành:
26/09/1966
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top