BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122-NV

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 1967

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC CHIA XÃ MƯỜNG ẢNG THUỘC HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH LAI CHÂU THÀNH 3 XÃ MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29/9/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24/4/1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã, thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Lai Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chia xã Mường Ảng thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu khu tự trị Tây Bắc thành 3 xã mới như sau:

a) Xã Ảng Nưa gồm có 7 bản: bản Lé, bản Cụ, bản Ná Luống, bản Pom Bâu, bản Tát Khiếng, bản Bó Mạy và bản Hùa Lé.

b) Xã Ảng Cang gồm có 9 bản: bản Sảng, bản Hón, bản Cói, bản Hua Nguống, bản Mé, bản Tiền Phong, bản Tân Phong, bản Pú Khớ và bản Hua Nậm.

c) Xã Ảng Tơ gồm có 8 bản: bản tọ Cuông, bản Tọ Nọ, bản Bua, bản Cha Cuông, bản Cha Nọ, bản Huỗi Hảo, bản Phú Tiểu và bản Huỗi Chọn.

Điều 2. Ủy ban hành chính tỉnh Lai Châu, các ông Chánh văn phòng và Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Lê Tất Đắc

 

Quyết định 122-NV năm 1967 về việc phê chuẩn việc chia xã Mường Ảng thuộc huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu thành 3 xã mới do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Số hiệu:
122-NV
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Bộ Nội vụ
Người kí:
Lê Tất Đắc
Ngày ban hành:
30/03/1967
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top