CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 41/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HOÀNG MAI THUỘC HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN  

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Quỳnh Thiện.

Thị trấn Hoàng Mai có 1.160 ha diện tích tự nhiên và 8.698 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Hoàng Mai: Đông giáp xã Quỳnh Lộc và Quỳnh Dị; Tây giáp xã Quỳnh Vinh; Nam giáp xã Mai Hùng; Bắc giáp huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường,Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH, Công báo;
- Lưu: VT, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

 

Close Mục lục

Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nghị định 41/2006/NĐ-CP về thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Số hiệu:
41/2006/NĐ-CP
Loại văn bản:
Nghị định
Nơi ban hành:
Chính phủ
Người kí:
Phan Văn Khải
Ngày ban hành:
21/04/2006
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top