CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 40/2002/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN QUỲNH LƯU, THANH CHƯƠNG VÀ NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc các huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Thành lập xã Tân Thắng thuộc huyện Quỳnh Lưu trên cơ sở 7.018 ha diện tích tự nhiên và 3.019 nhân khẩu của xã Quỳnh Thắng.

Địa giới hành chính xã Tân Thắng: Đông giáp các xã Quỳnh Vinh, Quỳnh Trang; Tây giáp huyện Nghĩa Đàn; Nam giáp xã Quỳnh Thắng; Bắc giáp tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Tân Thắng, xã Quỳnh Thắng còn lại 3.864 ha diện tích tự nhiên và 8.303 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Thanh Đức thuộc huyện Thanh Chương trên cơ sở 17.000,76 ha diện tích tự nhiên và 4.870 nhân khẩu của xã Hạnh Lâm.

Địa giới hành chính xã Thanh Đức: Đông giáp các xã Hạnh Lâm, Thanh Nho; Tây giáp huyện Anh Sơn và nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; Nam giáp xã Hạnh Lâm và nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; Bắc giáp huyện Anh Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Thanh Đức, xã Hạnh Lâm còn lại 17.275,21 ha diện tích tự nhiên và 5.325 nhân khẩu.

3. Chia xã Nghi Công thuộc huyện Nghi Lộc thành 2 xã Nghi Công Bắc và Nghi Công Nam.

Xã Nghi Công Bắc có 1.500 ha diện tích tự nhiên và 4.822 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghi Công Bắc: Đông giáp huyện Hưng Nguyên; Tây giáp các xã Nghi Lâm, Nghi Kiều; Nam giáp xã Nghi Công Nam; Bắc giáp xã Nghi Mỹ.

Xã Nghi Công Nam có 1.807 ha diện tích tự nhiên và 5.718 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Nghi Công Nam: Đông giáp huyện Hưng Nguyên; Tây giáp huyện Nam Đàn; Nam giáp huyện Nam Đàn; Bắc giáp xã Nghi Công Bắc.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Close Mục lục

Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nghị định 40/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương và Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Số hiệu:
40/2002/NĐ-CP
Loại văn bản:
Nghị định
Nơi ban hành:
Chính phủ
Người kí:
Phan Văn Khải
Ngày ban hành:
10/04/2002
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top