THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

TRẢ VỀ XÃ VÕ CƯỜNG HUYỆN VÕ GIÀNG, TỈNH BẮC NINH, THÔN XUÂN Ổ TRƯỚC ĐÂY ĐÃ SÁT NHẬP VÀO XÃ VÂN TƯƠNG, HUYỆN TIÊN DU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Sắc lệnh số 21-SL ngày 12 tháng 2 năm 1950 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;
Căn cứ Nghị định số 75-TTg ngày 01 tháng 3 năm 1951 tái lập thị xã Bắc ninh;
Căn cứ các Nghị định số 1088-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1956 và số 078-TTg ngày 09-3-1957 sửa đổi lại địa giới thị xã Bắc ninh;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay trả về xã Võ cường (huyện Võ giàng tỉnh Bắc ninh): thôn Xuân ổ trước đây đã sát nhập vào xã Vân tương (huyện Tiên du)

Điều 2. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Phan Kế Toại

 

 

Close Mục lục

Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nghị định 176-TTg năm 1957 về việc trả về xã Võ cường huyện Võ giàng, tỉnh Bắc ninh, thôn Xuân ổ trước đây đã sát nhập vào xã Vân tương, huyện Tiên du do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành
Số hiệu:
176-TTg
Loại văn bản:
Nghị định
Nơi ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Người kí:
Phan Kế Toại
Ngày ban hành:
26/04/1957
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đã biết
Số công báo
Đã biết
Tình trạng:
Đã biết

© 2020 - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Địa chỉ:17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status
Top