Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

CQNN phải định kỳ báo cáo việc ứng dụng CNTT

23/04/2013 11:33 AM

Từ ngày 1/5/2013, cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm gửi Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng công nghệ thông tin cho Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/02 hàng năm.

Ms. Minh Nguyệt
Kỳ hạn báo cáo là 01 năm, tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo.

Báo cáo phải thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, nếu dùng văn bản giấy phải có dấu và chữ ký của Thủ trưởng cơ quan báo cáo.

Báo cáo qua văn bản điện tử phải bảo đảm:

- Gửi từ địa chỉ thư điện tử được xác nhận bằng văn bản của cơ quan báo cáo,
- Được Thủ trưởng cơ quan báo cáo ký số bằng chứng thư số,
- Được gửi qua thư điện tử chính thức có tên miền “.gov.vn” hoặc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng của cơ quan báo cáo.

Đây là nội dung trong Thông tư 06/2013/TT-BTTTT quy định việc báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,036

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 18/09/2020 Hướng dẫn 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 về việc phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án hình sự.
  • 15:20 | 18/09/2020 Thông tư 20/2020/TT-BGTVT ngày 17/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013.
  • 14:45 | 18/09/2020 Quyết định 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới".
  • 13:30 | 18/09/2020 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
  • 15:10 | 17/09/2020 Thông báo 333/TB-VPCP ngày 16/9/2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 mở rộng.
  • 15:00 | 17/09/2020 Công văn 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
  • 11:00 | 17/09/2020 Nghị định 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.
  • 11:00 | 17/09/2020 Thông báo 332/TB-VPCP ngày 16/9/2020 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
  • 17:00 | 16/09/2020 Nghị quyết 129/NQ-CP ngày 11/9/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020.
  • 16:20 | 16/09/2020 Quyết định 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn