Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020

30/06/2020 10:09 AM

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 2304/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông(THPT) năm 2020.

Thu Sa

Theo đó, thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

- Ban Chỉ đạo các cấp thành lập các đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra các khâu của Kỳ thi.

- Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT quyết định thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi và công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tại các địa phương;

Trường hợp cần thiết, do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định.

- Chánh Thanh tra tỉnh bố trí lực lượng, tổ chức hoạt động thanh tra/kiểm tra thi tại địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

- Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT của Sở GD&ĐT;

Trường hợp cần thiết, do Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định.

- Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu-Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi, xét công nhận tốt nghiệp với cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 2304/BGDĐT-TTr ngày 26/6/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 487

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/7/2021, Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều số 60/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án số 58/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Từ 01/01/2021, Luật Giám định tư pháp sửa đổi số 56/2020/QH14 có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn