Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

07/03/2020 16:46 PM

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ban hành ngày 31/12/2019.

Quý Tân

Theo đó, các Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục tại Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Bổ sung Mã Chương 034 “Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp” tại Phụ lục I Thông tư 324 (Danh mục Mã Chương).

- Mã Khoản tại Phụ lục II Thông tư 324 được bổ sung nội dung hạch toán mã Khoản 398 như sau:

Các nhiệm vụ chi phòng chống tệ nạn xã hội trong gia đình, mang tính đảm bảo xã hội của Bộ VH-TT&DL (bạo lực gia đình, vấn đề giới, vấn đề bóc lột sức lao động trẻ em trong gia đình...).

- Bổ sung 02 Tiểu mục thuộc Mục 1400 “Thu tiền sử dụng đất”  tại Phụ lục III Thông tư 324:

+ Tiểu mục 1412 “Thu tiền sử dụng đất Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai”;

+ Tiểu mục 1413 “Thu tiền sử dụng đất các dự án trọng điểm khác”.

Xem thêm nội dung cụ thể tại Thông tư 93/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ 14/2/2020 và được áp dụng từ năm ngân sách 2020).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,665

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:15 | 16/07/2020 Công văn 89/TANDTC-PC ngày 30/6/2020 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vấn đề trong xét xử các vụ án hình sự, hành chính và dân sự.
  • 17:25 | 15/07/2020 Từ 01/9/2020, Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, có hiệu lực thi hành.
  • 17:20 | 15/07/2020 Nghị định 83/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp, có hiệu lực từ 15/7/2020.
  • 16:20 | 15/07/2020 Nghị quyết 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
  • 16:15 | 15/07/2020 Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
  • 15:00 | 15/07/2020 Quốc hội thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
  • 07:45 | 15/07/2020 Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020.
  • 10:00 | 14/07/2020 Từ 23/8/2020, Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài, có hiệu lực thi hành.
  • 09:05 | 14/07/2020 Quyết định 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 phê duyệt Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" giai đoạn 2020-2025.
  • 08:40 | 14/07/2020 Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ 14/8/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn