Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Tần suất đưa tin dự báo về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

17/01/2020 15:44 PM

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 03/2020/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Nguyễn Thông

Theo đó, tần suất và thời gian của bản tin dự báo về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông như sau:

- Mỗi ngày ban hành 4 bản tin chính vào lúc 2 giờ 30, 9 giờ 00, 14 giờ 30 và 21 giờ 00;

- Trường hợp áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông diễn biến phức tạp thì ngoài 4 bản tin chính cần phải ban hành một số bản tin bổ sung xen kẽ giữa các bản tin chính.

Hiện hành, tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông: Mỗi ngày ban hành 3 bản tin vào 9 giờ 00, 14 giờ 30 và 21 giờ 00.

Ngoài ra, Quyết định này quy định tần suất của bản tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp, tin áp thấp trên đất liền, tin bão trên Biển Đông, tin bão khẩn cấp, tin bão trên đất liền thì mỗi ngày ban hành 8 bản tin.

Xem chi tiết tại Quyết định 03/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/03/2020 và thay thế Quyết định 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 478

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 03/08/2020 Chỉ thị 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân.
  • 14:30 | 03/08/2020 Công văn 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
  • 08:15 | 01/08/2020 Hướng dẫn 1009/KCB-QLCL-CĐT ngày 31/7/2020 đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn PC dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
  • 08:00 | 01/08/2020 Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.
  • 16:00 | 30/07/2020 Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.
  • 11:30 | 30/07/2020 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 11:00 | 30/07/2020 Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
  • 10:00 | 29/07/2020 VKSND tối cao ký ban hành Công văn 3238/VKSTC-VP ngày 28/7/2020 về Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 08:00 | 29/07/2020 Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
  • 08:31 | 25/07/2020 Nghị quyết 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính năm năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước ba năm quốc gia.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn