Đã cập nhật 10 Luật thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Sắp ban hành Nghị định mới về tuyển dụng công chức, viên chức

11/01/2020 08:38 AM

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 24/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các Luật, Bộ luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Cụ thể:

Lê Trang

- Trước ngày 15/03/2020, phải trình hoặc ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức.

- Trước ngày 15/04/2020, phải trình hoặc ban hành Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức.

Ngoài ra, đối với Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 2019, Chính phủ còn yêu cầu ban hành Nghị định hướng dẫn các nội dung khác như:

- Nghị định thay thế Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

- Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

- Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp.

Xem chi tiết tại Quyết định 24/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 06/01/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,670

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 15/07/2020 Nghị quyết 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
  • 16:15 | 15/07/2020 Nghị quyết 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
  • 15:00 | 15/07/2020 Quốc hội thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
  • 07:45 | 15/07/2020 Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2020.
  • 10:00 | 14/07/2020 Từ 23/8/2020, Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài, có hiệu lực thi hành.
  • 09:05 | 14/07/2020 Quyết định 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 phê duyệt Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" giai đoạn 2020-2025.
  • 08:40 | 14/07/2020 Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ 14/8/2020.
  • 11:20 | 13/07/2020 Thông báo 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
  • 17:05 | 10/07/2020 Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 08/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
  • 17:00 | 10/07/2020 Từ 01/9/2020, Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, có hiệu lực thi hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn