Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Yêu cầu khi ban hành các chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

27/06/2019 13:56 PM

Ngày 10/6/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ.

Hồng Thuận

Theo đó, việc ban hành các loại chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ phải tuân thủ theo các yêu cầu cụ thể sau đây:

- Đối với việc ban hành chế độ báo cáo công tác đột xuất ngành Nội vụ:

+ Phải được ban hành bằng văn bản hành chính của cấp có thầm quyền;

+ Phải bao gồm các thành phần nội dung tối thiểu quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019.

- Đối với việc ban hành chế độ báo cáo công tác chuyên đề ngành Nội vụ:

+ Phải được ban hành tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc bằng văn bản hành chính của cấp có thẩm quyền;

+ Phải bao gồm các thành phần nội dung tối thiểu quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 09/2019.

- Đối với việc ban hành chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ:

+ Phải được ban hành tại văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền;

+ Phải bao gồm các thành phần nội dung tối thiểu quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 09/2019.

Thông tư 08/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/7/2019 và thay thế Thông tư 06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,373

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:20 | 04/08/2020 Công điện 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.
  • 14:55 | 03/08/2020 Chỉ thị 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân.
  • 14:30 | 03/08/2020 Công văn 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
  • 08:15 | 01/08/2020 Hướng dẫn 1009/KCB-QLCL-CĐT ngày 31/7/2020 đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn PC dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
  • 08:00 | 01/08/2020 Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.
  • 16:00 | 30/07/2020 Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.
  • 11:30 | 30/07/2020 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 11:00 | 30/07/2020 Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
  • 10:00 | 29/07/2020 VKSND tối cao ký ban hành Công văn 3238/VKSTC-VP ngày 28/7/2020 về Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 08:00 | 29/07/2020 Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn