Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Công bố thông tin của thành viên giao dịch công cụ nợ đặc biệt

18/06/2019 15:09 PM

Thông tư 30/2019/TT-BTC hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh… và trái phiếu chính quyền địa phương.

Phạm Hồng

Theo đó, thành viên giao dịch đặc biệt trên thị trường giao dịch công cụ nợ tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) phải công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu.

Trong đó, việc công bố thông tin định kỳ thực hiện như sau:

- Thành viên giao dịch đặc biệt là công ty đại chúng, công ty đại chúng quy mô lớn, công ty niêm yết công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015.

- Thành viên giao dịch đặc biệt không thuộc các đối tượng kể trên thực hiện công bố thông tin định kỳ trên trang thông tin điện tử của SGDCK và trang thông tin điện tử của chính mình như sau:

+ Thông tin công bố: báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán (hiện hành bao gồm Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên);

+ Thời hạn công bố: trong vòng 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (hiện hành là không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính).

Thông tư 30/2019/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2019) thay thế Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012, Thông tư 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 và Thông tư 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,316

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 03/08/2020 Chỉ thị 05/2020/CT-CA ngày 28/7/2020 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong các Tòa án nhân dân.
  • 14:30 | 03/08/2020 Công văn 2388/BHXH-TCKT ngày 28/7/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
  • 08:15 | 01/08/2020 Hướng dẫn 1009/KCB-QLCL-CĐT ngày 31/7/2020 đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn PC dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
  • 08:00 | 01/08/2020 Công văn 4051/BYT-KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.
  • 16:00 | 30/07/2020 Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.
  • 11:30 | 30/07/2020 Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 11:00 | 30/07/2020 Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
  • 10:00 | 29/07/2020 VKSND tối cao ký ban hành Công văn 3238/VKSTC-VP ngày 28/7/2020 về Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  • 08:00 | 29/07/2020 Quyết định 129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
  • 08:31 | 25/07/2020 Nghị quyết 974/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính năm năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm quốc gia, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước ba năm quốc gia.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn