Thời gian báo cáo việc ứng phó với thiên tai lĩnh vực hàng hải

15/03/2019 10:50 AM

Vừa qua, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 10/2019/TT-BGTVT về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải.

Kim Gấm

Theo đó, yêu cầu về thời gian báo cáo công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, tình trạng tàu thuyền trong khu vực trước khi thiên tai xảy ra được quy định như sau:

- Các đơn vị, doanh nghiệp hàng hải trong khu vực phải gửi báo cáo cho Cảng vụ hàng hải trước 60 giờ (quy định hiện hành là trước 24 giờ);

- Các Cảng vụ hàng hải tổng hợp các công việc triển khai, gửi báo cáo về Cục Hàng hải Việt Nam trước 48 giờ (quy định hiện hành là trước 12 giờ);

- Các Cảng vụ hàng hải báo cáo Cục hàng hải Việt Nam việc hoàn thành công tác triển khai trước 24 giờ;

- Các Cảng vụ hàng hải báo cáo Cục hàng hải Việt Nam số lượng tàu thuyền thay đổi trong vùng nước cảng biển và các công việc phát sinh khác trước 12 giờ;

** Lưu ý: Các báo cáo được gửi về Cục hàng hải Việt Nam trong trường hợp này đều được báo cáo ngay cho Bộ Giao thông vận tải.

Thông tư 10/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/5/2019, bãi bỏ Thông tư 29/2010/TT-BGTVT ngày 30/9/2010.

227

Bình luận
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:15 | 19/03/2019 Công văn 1074/BGDĐT-GDTC ngày 19/3/2019 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh trong trường học.
  • 15:15 | 19/03/2019 Công văn 1074/BGDĐT-GDTC ngày 19/3/2019 về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh trong trường học.
  • 10:25 | 18/03/2019 Quy định 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.
  • 07:20 | 18/03/2019 Ngày 13/3/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm.
  • 07:15 | 18/03/2019 Từ 01/5/2019, Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 16/03/2019 Ngày 11/3/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 707/BHXH-CNTT về tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
  • 16:35 | 15/03/2019 Nghị định 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ 01/5/2019.
  • 13:45 | 14/03/2019 Thông tư 10/2019/TT-BGTVT ngày 11/3/2019 quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải.
  • 13:30 | 14/03/2019 Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản có hiệu lực từ 25/4/2019.
  • 08:10 | 14/03/2019 Công văn 819/BTP-XBTP ngày 12/3/2019 về nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng mẫu giấy in Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn