Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Sửa đổi, bổ sung Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng

31/12/2018 10:34 AM

Ngày 11/12/2018, Bộ GTVT ban hành Thông tư 56/2018/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng (Bộ QCATHK) lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. Theo đó:

Đặng Thúy

- Bổ sung định nghĩa vào Phụ lục 1 Điều 1.007 quy định tại Phần 1 của Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011.

- Sửa đổi, bổ sung điểm 1 khoản b; sửa đổi, bổ sung các điểm d và e; bổ sung các khoản g, h và i vào Điều 6.091 quy định tại Mục 29 Phụ lục V Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016.

- Sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 6.092 quy định tại Mục 30 Phụ lục V Thông tư 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016.

- Bãi bỏ khoản c, sửa đổi, bổ sung các khoản g, h và bổ sung khoản o vào Điều 6.095 quy định tại Mục 9 Phụ lục IV Thông tư 21/2017/TT-BGTVT ngày 30/6/2017….

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 56/2018/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 30/01/2019 và thay thế Thông tư 14/2018/TT-BGTVT ngày 03/4/2018).

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,515

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 24/09/2020 Thông tư 26/2020/TT-BTTTT ngày 23/9/2020 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.
  • 11:05 | 24/09/2020 Quyết định 1441/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.
  • 11:00 | 24/09/2020 Thông tư 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
  • 08:40 | 24/09/2020 Quyết định 1166/QĐ-BHXH ngày 22/9/2020 ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Bảo hiểm xã hội.
  • 17:00 | 23/09/2020 Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 ngày 16/9/2020 ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030).
  • 15:06 | 23/09/2020 Công văn 3747/BGDĐT-PC ngày 23/9/2020 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế.
  • 15:05 | 23/09/2020 Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
  • 15:00 | 23/09/2020 Thông tư 115/2020/TT-BQP ngày 18/9/2020 quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn của chó, ngựa nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
  • 14:30 | 23/09/2020 Quyết định 4054/QĐ-BYT ngày 22/9/2020 về việc ban hành tạm thời hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.
  • 11:20 | 23/09/2020 Thông báo 339/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26/8/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn