Hỗ trợ đường truyền vệ tinh băng rộng đến các huyện đảo

20/07/2018 10:08 AM

Vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Cụ thể:

Kim Tâm

- Bổ sung thêm nhiệm vụ hỗ trợ truyền dẫn Viba số và hỗ trợ truyền dẫn vệ tinh cung cấp dịch vụ băng rộng cho các huyện đảo vào nhiệm vụ của Chương trình thành phần 1 Kết nối băng rộng;

- Giảm kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình từ 11.000.000.000.000 đồng (mười một ngàn tỷ đồng) xuống còn 7.300.000.000.000 đồng (bảy ngàn ba trăm tỷ đồng), giảm 3.700.000.000.000 đồng (ba ngàn bảy trăm tỷ đồng);

- Giảm kinh phí dự kiến đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông của tất cả các chương trình thành phần từ 70% trên tổng kinh phí toàn bộ Chương trình xuống còn 50%, giảm 20%;

- Giảm mức đóng góp của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích từ 1,5% doanh thu xuống còn 0,7%, giảm 0,8%.

Xem thêm tại Quyết định 868/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 16/7/2018. 

324

Bình luận
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:05 | 20/02/2019 Ngày 31/01/2019, Bộ Công thương ban hành Quyết định 226/QĐ-BCT về Biểu giá chi phí tránh được năm 2019.
  • 15:00 | 20/02/2019 Quyết định 281/QĐ-BCT ngày 12/02/2019 ban hành khung giá phát điện năm 2019.
  • 11:15 | 20/02/2019 Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về họ, hụi, biêu, phường có hiệu lực từ 05/4/2019.
  • 11:00 | 20/02/2019 Thông tư 05/2019/TT-BTC ngày 25/01/2019 hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.
  • 10:30 | 19/02/2019 Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT về kiểm dịch động vật có hiệu lực từ 10/02/2019.
  • 08:20 | 19/02/2019 Công văn 591/LĐTBXH-BTXH ngày 13/02/2019 về tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 08:15 | 19/02/2019 Từ 10/02/2019, Thông tư 124/2018/TT-BTC về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện có hiệu lực thi hành.
  • 16:50 | 18/02/2019 Thông tư 06/2019/TT-BGTVT về nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt có hiệu lực từ 01/4/2019.
  • 16:45 | 18/02/2019 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
  • 11:35 | 18/02/2019 Nghị định 17/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài có hiệu lực từ 01/02/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn