Sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch

11/07/2018 10:52 AM

Ngày 15/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch. Theo đó, sửa đổi các điều khoản sau:

Tài Giỏi

- Điều 4, 62, 63, 64, 65 Luật An toàn thực phẩm

- Điều 18, 24, 69 Luật Công chứng

- Điều 10, 104 Luật dược

- Điều 20, 21, 33, 35 Luật đầu tư

- Điều 5, 12, 18, 21, 34, 40, 46, 47, 50, 55, 57, 96 Luật Đầu tư công

- Điều 8, 9, 10 Luật Điện lực

- Điều 6, 10, 49, 63 Luật Hóa chất

- Điều 10, 11, 16, 22 Luật Khoa học & Công nghệ

- Điều 4 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Điều 6 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Điều 5, 7, 45, 57, 74, 79, 82 Luật trẻ em.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

1,992

Bình luận
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 19/07/2018 Từ ngày 21/8/2018, Thông tư 09/2018/TT-BTP Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình chính thức có hiệu lực.
  • 11:00 | 19/07/2018 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng được ban hành ngày 16/7/2018.
  • 16:00 | 18/07/2018 Quyết định 1417/QĐ-NHNN ngày 09/7/2018 phê duyệt Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 09:00 | 16/07/2018 Công văn 4017/BYT-BH hướng dẫn áp dụng mã dịch vụ KCB theo Thông tư 15/2018/TT-BYT được ban hành ngày 13/7/2018.
  • 07:00 | 14/07/2018 Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được ban hành ngày 12/7/2018.
  • 16:00 | 12/07/2018 Công văn 6519/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức.
  • 16:00 | 11/07/2018 Nghị quyết 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018 được ban hành ngày 10/7/2018.
  • 08:20 | 11/07/2018 Quyết định 1540/QĐ-BTP Về việc công bố TTHC mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
  • 08:00 | 11/07/2018 Quyết định 1920/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan).
  • 10:30 | 10/07/2018 Luật số 27/2018/QH14 - Luật Đo đạc và bản đồ được thông qua ngày 14/6/2018.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
Fax: (028) 3930 3009
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn