14:33
17/07/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 28 Năm 2017

Nguyễn Lời

Sau đây, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua, bao gồm 12 Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3 và các văn về lao động, bảo hiểm…:

1. Cập nhật đầy đủ 12 Luật được thông qua trong tháng 6/2017

Trong tháng 6 vừa qua, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua 12 Luật sau đây:

- 06 Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 gồm:

+ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 ;

+ Luật Quản lý ngoại thương 2017 ;

+ Luật Du lịch 2017 ;

+ Luật Trợ giúp pháp lý 2017 ;

+ Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 ;

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 .

- 06 Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 gồm:

+ Luật Đường sắt 2017 ;

+ Luật Chuyển giao công nghệ 2017 ;

+ Luật Thủy lợi 2017 ;

+ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 ;

+ Luật Cảnh vệ 2017 ;

+ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 .

2. Hướng dẫn hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Đó là nội dung nổi bật tại Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Theo đó:

- Tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải:

+ Kiểm tra thông tin và lựa chọn các Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đủ điều kiện để thực hiện kiểm định.

+ Kiểm tra thẻ kiểm định viên hoặc chứng chỉ kiểm định viên để đảm bảo kiểm định viên có năng lực phù hợp để thực hiện kiểm định.

- Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm:

+ Dán tem kiểm định hoặc thể hiện thông tin kiểm định lên đối tượng kiểm định đạt yêu cầu ở vị trí dễ thấy, dễ đọc.

+ Ký kết hợp đồng đối với kiểm định viên để thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; cấp thẻ kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho các kiểm định viên làm việc tại tổ chức.

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 22/8/2017.

3. Điều kiện nghỉ hưu của công nhân và viên chức quốc phòng

Thông tư 162/2017/TT-BQP  quy định công nhân và viên chức quốc phòng có quyết định thôi phục vụ trong Quân đội, được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ điều kiện theo khoản 1 Điều 54, khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Điều 6 Nghị định 115/2015/NĐ-CP  về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm là công nhân quốc phòng.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện theo 02 trường hợp trên, do thay đổi tổ chức biên chế mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, thì được nghỉ hưu nếu:

Nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Thông tư 162/2017/TT-BQP có hiệu lực ngày 25/8/2017.

4. Hướng dẫn áp dụng án lệ trong xét xử những vụ án tương tự

Vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 146/TANDTC-PC hướng dẫn việc viện dẫn khi áp dụng án lệ trong xét xử và giải quyết vụ việc tương tự.

Theo đó, khi xét xử Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu và áp dụng án lệ để giải quyết vụ việc tương tự, bảo đảm những vụ việc có tình tiết, sự kiện pháp lý tương tự phải được giải quyết như nhau.

Đối với những vụ việc đã có án lệ thì Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu án lệ đó để đưa ra quyết định việc viện dẫn, áp dụng hoặc không áp dụng án lệ.

Công văn 146/TANDTC-PC ngày 11/7/2017 còn đưa ra ví dụ về việc áp dụng Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991.

Bình luận

Bình luận của bạn


Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

XEM NHIỀU NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC

Top